al 100 jaar vakmanschap

Rechterkant

In 2003 hebben Martien en Helmy Waaijer het bedrijf verkocht aan Mark Luiten, die op dat moment reeds
11 jaar binnen het bedrijf werkzaam was. Dhr. Luiten is een vakman uit een uitgebreide slagersfamilie en heeft het bedrijf voortgezet op dezelfde ambachtelijke wijze welke Slagerij Waaijer tot een bekende naam in de regio heeft gemaakt.