al 100 jaar vakmanschap

Stukje geschiedenis

In 1908 is de Frederik Hendriklaan bebouwd en Henk (H.F.J. Haaksma) had de keuze uit 7 panden. Hij kocht een pand aan de “koude” kant nr. 275. Dit pand is altijd als slagerij gebruikt en heel lang is de reclame, die op de achtergevel boven de huidige worstmakerij was geschilderd, zichtbaar geweest ; Vleeschhouwerij H.F.J.Haaksma.
De achterstraten waren toen nog niet bebouwd en op een zondagse wandeling in de duinen was de slagerij op de Frederik Hendriklaan dan ook goed herkenbaar.

Vader Haaksma is jong overleden en zijn zoon Freek, geboren in de huidige worstmakerij, genoemd Frederik Hendrik, naar de Laan, heeft op 18 jarige leeftijd de zaak overgenomen.

Gedurende de 2e wereldoorlog werd het statenkwartier Sperrgebiet waardoor alle winkels elders diende te worden voortgezet. Slagerij Haaksma nam, samen met de eveneens op de Fred gevestigde Poelier de Waal, intrek in een pand aan Dierenselaan.

Na de oorlog heeft Freek Haaksma, samen met zijn broer Henk, de zaak voortgezet. Beide werden heren slagers genoemd: zij tennisten ’s middags en waren vervent Quickers. In 1977, bij de verkoop van het bedrijf was het jongste personeelslid 58 jaar, de oudste bediende was 92 jaar.

Martien Waaijer, zoon van slager C.M. Waaijer uit de Reinkenstraat, en Helmy Waaijer-Ballering, dochter van een groothandelaar in vlees, namen het bedrijf over. De jongste bediende ,de Scheveninger Cor Bal, werd oudste bediende waarmee een bijzonder tijdperk werd afgesloten.

Gedurende de eigendomsjaren van Dhr. en Mevr. Waaijer is de winkel 2 keer ingrijpend verbouwd, te weten in 1979 en 1993. Deze verbouwingen hadden tot doel binnen het almaar groeiende bedrijf meer ruimte te creëren. Naast de grootschalige verbouwingen zijn door de jaren heen continu investeringen gedaan teneinde het machinepark up to date te houden waardoor kwaliteit ten alle tijden gewaarborgd bleef.

In 2003 hebben Martien en Helmy Waaijer het bedrijf verkocht aan Mark Luiten, die op dat moment reeds 11 jaar binnen het bedrijf werkzaam was. Dhr. Luiten is een vakman uit een uitgebreide slagersfamilie en heeft het bedrijf voortgezet op dezelfde ambachtelijke wijze welke Slagerij Waaijer tot een bekende naam in de regio heeft gemaakt.